Avaa valikko Valikko
ariterm.fi/lammitysratkaisut/tietoa-biopolttoaineista

Pelletti vähentää päästöjä ja pienentää kustannuksia

Vaihda fossiilivapaalle bioenergian avulla


Kotimaiset lämmitysenergian lähteet parantavat vuosi vuodelta asemiaan suomalaisessa lämmittämisessä. Syyt tähän ovat yksinkertaiset; mm. metsähake ja pelletti ovat uusiutuvia, ympäristöystävällisiä, kotimaisia ja taloudellisia energianlähteitä, joihin siirtyminen vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä ilmakehään. Ne vastaavat niihin kestävän kehityksen mukaisiin vaatimuksiin, joita lämmitysenergian lähteille nykyisin asetetaan.


Nykyaikainen biolämmitys on helppoa ja pitkälle automatisoitua, jolloin oman työpanoksen osuus lämmitysjärjestelmän käytössä ja ylläpidossa on pystytty minimoimaan. Tämä kehitys on synnyttänyt myös uuden yritysmuodon, lämpöyrittäjyyden, jossa paikallinen yrittäjä myy bioenergialla tuotettua lämpöä asiakkaille.


Kotimaisena energianlähteenä puu kuuluu suomalaiseen lämmittämiseen. Puu täyttää eri muodoissaan mainiosti hyvän energianlähteen kriteerit: puu on ympäristöystävällinen ja uusiutuva ja siitä saadaan käytännössä saasteetonta energiaa.


Puupelletti on fossiilivapaa kotimainen polttoaine


Fossiilivapaa ja ilmastoneutraali puupelletti on uusiutuva bioenergian lähde – pelletti valmistetaan puuteollisuuden jätevirroista. Pelletin valmistus ei siis itsessään pienennä metsävaroja, vaan se hyödyntää käyttöön otetun puun entistä tehokkaammin. Puupelletti on kotimainen, puhdas luonnontuote, joka valmistetaan sahalaitosten ja muun mekaanisen puuteollisuuden sivutuotteista. Pelletti on puristettu sahanpuruista, kutterinlastusta yms. puuaineksesta hienonnetusta puumassasta sileäpintaisiksi sylintereiksi. Valmistusprosessissa ei käytetä kemiallisia aineita, vaan sidosaineena on puun oma ligniini.


Pelletti on edullinen ja ympäristöystävällinen polttoaine


Pelletin käyttö vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja sillä on pienemmät energiakustannukset verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Pelletillä on pienet hiilidioksidipäästöt ja pieni kokonaishiilijalanjälki. Päästöt alenevat 90 % kun siirrytään öljystä pellettiin. Samalla saadaan merkittäviä säästöjä polttoainekuluissa, kustannussäästö öljyyn verrattuna on yli 40 %.


Puupelletti polttoaineena


Puupelletin palaminen on klapin, hakkeen yms. puuperäisten biopolttoaineiden tapaan erittäin puhdasta ja luontoa säästävää. Näistä puupelletti erottuu edukseen korkeamman lämpöarvon ja automaattiseen annosteluun erinomaisesti soveltuvan rakenteen vuoksi. Puupelletin tuhkapitoisuus on erittäin alhainen, vain n. 0,5 %. Pelletti palaa puhtaasti – puuperäisenä polttoaineena se ei lisää ilmakehän hiilidioksidin määrää, eikä näin ollen edistä kasvihuoneilmiön kehittymistä.


 • Puupelletit ovat uusiutuvaa bioenergiaa
 • Pelletti on tiivistä ja tasalaatuista polttoainetta
 • Helppo käsitellä, ei pölyä
 • Kosteusprosentti on alle 10
 • Ei jäädy eikä homehdu
 • Pelletin halkaisija on 6 – 12 mm ja pituus 10 – 30 mm
 • Ei kemiallisia aineita, sidosaineena puun oma ligniini.


Agropelletti


Agropelletti on esimerkiksi peltobiomassoista puristettua pellettiä, minkä käyttö puupellettiin sekoitettuna on mahdollista ja tuo merkittävää kustannussäästöä.


Kasviperäinen agropelletti on huomattavasti puupellettiä edullisempaa biopolttoainetta. Erityisesti peltojätteen polttamiseen suunnitelluilla laitteillamme puupelletin osuudeksi riittää 30% polttoaineseoksessa, mikä tarjoaa huomattavat säästö polttoainekustannuksissa.


Peltojätteestä puristettu agropelletti on haastava polttoaine, jossa tuhkan määrä on kymmenkertainen puupellettiin verrattuna. Olemme vuosien 2021–2023 aikana kehittäneet luotettavan polttotekniikan, jolla hallitaan runsastuhkaisen polttoaineen erityisvaatimukset.


Hake on puusta haketettua lastua


Hake on kotimainen, ekologinen biopolttoaine. Hakkeen raaka-aineena voi olla kokopuu, hakkuujätteet tai muu puujäte. Hakkeen laadulla on suuri merkitys laitteistojen toimivuuteen. Metsähake on energiakäytössä ominaisuuksiltaan parasta.


 • Hake on uusiutuvaa energiaa
 • Hake on tasalaatuista polttoainetta
 • Kotimainen
 • Ekologinen
 • Kosteusprosentti 20 - 35%

Vaihda fossiilivapaalle – helpommin kuin uskotkaan!


Monet öljy- ja kaasukäyttöiset prosessit on mahdollista korvata ympäristöystävällisillä biopolttoaineilla. Kehitämme, suunnittelemme ja valmistamme biolämpölaitoksia sekä polttotekniikkaa, joilla on mahdollista korvata fossiilisia polttoaineita bioenergialla.Back to top