Avaa valikko Valikko
ariterm.fi/tuotteet/lammon-tuotanto/multijet

Multijet-polttimet

Joustavaa biopolttoaineiden käyttöä


Aritermin MultiJet-biopoltin on suunniteltu useille eri biopolttoaineille. Polttimelle soveltuvia polttoaineita ovat mm. erilaatuinen hake, puu- ja turvepelletti, palaturve, sekä eilaiset peltopolttoaineet.


MultiJetissa on kokonaisuudessaan liikkuva arina, jonka ansiosta polttoaine sekoittuu tehokkaasti arinapinnoilla. Arinan liikkuvuus parantaa etenkin runsastuhkaisten polttoaineiden tuhkan siirtymistä palopäästä kattilan tuhkatilaan. Arinan toimilaitteena on kestävä ja pitkäikäinen karamoottori, tai isommissa polttimissa hydrauliikka (700 - 1500 kW). Polttoaineen syöttö on toteutettu kaksiruuvisella syöttöjärjestelmällä, joka on olennainen osa laitteiston rakenteellista paloturvallisuutta.


Poltin on varustettu kahdella (alle 200 kW) tai neljällä palamisilmapuhaltimella. Puhaltimia ohjataan ohjauskeskuksesta niin, että polttoaineen ja ilman sekoitussuhde pysyy aina optimaalisena eri tehoilla ajettaessa. Isommissa polttimissa (200 - 1500 kW) voidaan ohjata eri määrä ilmaa arinan etu- ja takaosaan riippuen polttimella kulloinkin ajettavista tehoista. Näin saavutetaan puhdas palaminen ja korkea hyötysuhde kaikissa olosuhteissa. Myös kattila pysyy näin puhtaampana. Polttimen rakenteessa ja materiaaleissa on huomioitu ne vaativat olosuhteet, joissa biopoltin joutuu jatkuvasti toimimaan.


MultiJet 40-500 kW on varustettu yhdellä poltinruuvilla. Isommat MJ700-1500 on varustettu yhdellä tai kahdella rinnakkaisella poltinruuvilla. Näin polttoaine saadaan levittymään tasaisesti leveälle arinalle. Kahdella poltinruuvilla varustetut mallit vaativat polttoaineesta ja polttoainevaraston sijainnista riippuen erillisen jakoruuvin siirtämään polttoainetta siilo-/varastoruuvilta molemmille poltinruuveille.


AritermService Multijet 40-500 asennus- ja käyttöohjeet

AritermService Multijet 500-1500 asennus- ja käyttöohjeet


Yhteyshenkilöt

Ari Ojanen
Huoltoliiketoiminnanjohtaja, Tuote- ja varaosamyynti: Bio-tuotteet ja kiinteistö-öljykattilat
040 674 0036
Petri Rankaviita
Säätötuli-tuotteet, Arimax- ja Ariterm-omakotitalokattiloiden varaosa- ja tuotemyynti
040 538 2139
Risto Mikkonen
Projektiliiketoiminnan johtaja
044 533 7787

Back to top